Werkvormen

Individuele begeleiding

De gesprekken vinden plaats op mijn kantoor maar kunnen ook op een andere locatie ( bijvoorbeeld bij u thuis) plaatsvinden, indien gewenst of noodzakelijk.

Partner- of gezinsbegeleiding

In sommige gevallen raakt het verlies je relatie of het hele gezin. Deze gesprekken kunnen ook in de thuissituatie plaatsvinden.

PEPP4ALL

Een zelfmanagement programma voor mensen met een chronische ziekte en hun partner/ mantelzorger. Zie voor meer informatie hierover, onder PPEP4ALL.

Groepsbegeleiding

Contact met mensen die een vergelijkbaar verlies hebben meegemaakt kan veel steun bieden. Om aan een dergelijke lotgenotengroep te kunnen deelnemen is het nodig dat je het verlies al enigszins een plek gegeven hebt en dat je in staat bent je open te stellen voor anderen. Ik adviseer je hier zonodig bij.

Ik bied verschillende lotgenotengespreksgroepen aan:

  • Bij verlies van een dierbare.
  • Bij verlies door een chronische aandoening (bv ziekte v Parkinson, dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel NAH)
  • Voor partners van patiënten met een chronische aandoening.

Dit kan bij voldoende deelnemers en eventueel in overleg met een instelling cq patiëntenvereniging.

Start lotgenotengroep na verlies van partner.

Ben je in de afgelopen periode je partner verloren door overlijden?  Voel je de behoefte om ervaringen te delen en steun te vinden bij lotgenoten?

Bij voldoende deelnemers ( minimaal 5) starten wij met een lotgenotengroep.

Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor jouw verhaal en vragen en tevens komen thema’s aan de orde die een rol spelen in een rouwproces. Bijvoorbeeld: Omgaan met herinneringen, omgaan met emoties, alleen verder gaan. In overleg met de groep worden andere thema’s besproken.

We willen 6 keer bij elkaar komen. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers en minimaal 5 deelnemers. Tijd en data worden nog nader afgestemd met de deelnemers bij voldoende aanmeldingen. Locatie:  ’t Brummelhuis Sint Willibrordusplantsoen 6 te Deurne.

Voorlichting en Lezingen rond het thema Verlies en Rouw

Programma’s in overleg

Lianne Voncken

Begeleiding bij Rouw, Verlies en Trauma.

Neem vrijblijvend contact met me op of stuur een berichtje.

Bel: 0493 845 717
E-mail: info@liannevoncken.nl