Verliesbegeleiding

Verlies raakt je in de kern van je bestaan. Je krijgt te maken met heftige gevoelens en gedachten. Je bent de controle kwijt en voelt je hulpeloos. Het geloof in jezelf en je gevoel van eigenwaarde zijn verminderd. Je ervaart het verlies als onrechtvaardig. Je toekomstperspectief is plotseling veranderd.

Het proces van rouwen

Rouwen is een actief en individueel proces dat nodig is om verder te kunnen leven na een verlies. Rouwen kost tijd en aandacht. Vaak helpt het om je verlies te delen met familie en vrienden. Dit geeft je de kracht om door de moeilijke periode heen te komen. Soms echter kan je directe omgeving niet voldoende steun bieden. Bijvoorbeeld omdat je omgeving onderdeel is van hetzelfde verlies. Als het rouwproces stagneert, kan het verstandig zijn te kiezen voor professionele verliesbegeleiding.

Verlies aanvaarden

Als verliesbegeleider help ik je bij het aanvaarden van het verlies, het bewust en emotioneel afscheid nemen van je dierbare of datgene wat je verloren hebt, het weer vinden van je eigen kracht en nieuw houvast in je leven en het opbouwen van een nieuw levenshoofdstuk. Ik help je in jouw rouwproces.

Lianne Voncken

Begeleiding bij Rouw, Verlies en Trauma.

Neem vrijblijvend contact met me op of stuur een berichtje.

Bel: 0493 845 717
E-mail: info@liannevoncken.nl