Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Individuele begeleiding
Kennismakingsgesprek  € 50,-
Begeleidingsgesprekken Gespreksduur 1¼ uur, € 85,-

Begeleiding aan huis
Gespreksduur 1¼ uur, € 95,- Gespreksduur in overleg.
Reiskosten 0.21 per km. Tot max. 10 km.

Partner of gezinsbegeleiding (twee of meer personen)
Gespreksduur 1½ uur, € 110,-

Individuele begeleiding is vrijgesteld van BTW.

Begeleiding via werkgever

Voor cliënten die mijn begeleiding door de werkgever aangeboden krijgen gelden andere tarieven. Zo ook voor ondernemers die mijn begeleiding als bedrijfskosten kunnen opgeven. In overleg met de werkgever kan een traject afgesproken worden van een aantal gesprekken.
Ik kan hiervoor een offerte maken.

Gespreksgroepen
Lotgenotengroep verlies van partner door overlijden.
Mocht u belangstelling hebben voor een gespreksgroep dan kunt u hiernaar informeren, telefonisch of via de mail.

Vergoeding via zorgverzekeraar 
Het is raadzaam vooraf bij je zorgverzekeraar na te vragen of je voor vergoeding in aanmerking komt. Dit is bij de meeste zorgverzekeraars het geval als je aanvullend verzekerd bent. De begeleiding valt onder Complementaire en aanvullende zorg, psychosociale begeleiding.
Kijk ook op de site van de NFG, NFG Vergoedingen

PersoonsGebonden Budget (PGB)
Als je een PGB hebt, kun je zelf de begeleiding inkopen.

Voorwaarden

  • Betaling na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Indien je niet binnen 24 uur voorafgaand aan je afspraak, de afspraak annuleert ben je het volledige bedrag voor het consult verschuldigd.

Lianne Voncken

Begeleiding bij Rouw, Verlies en Trauma.

Neem vrijblijvend contact met me op of stuur een berichtje.

Bel: 0493 845 717
E-mail: info@liannevoncken.nl