Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Individuele begeleiding
Kennismakingsgesprek € 50,-
Vervolg begeleidingsgesprekken Tijdsduur 1 uur, € 75,-

Tijdens de coronacrisis: begeleidingsgesprek via beeldbellen ook mogelijk.

Begeleiding aan huis
Tijdsduur 1 uur, € 85,- (exclusief reistijd)
Reiskosten 0.20 per km als de afstand meer dan 10 km bedraagt

Partner-of Gezinsbegeleiding
Tijdsduur 1½ uur, € 90,-

Begeleiding via werkgever
In overleg met de werkgever kan een traject afgesproken worden van een aantal gesprekken.
Ik kan hiervoor een offerte maken.

Lezingen of Voorlichting
Programma’s in overleg.
Afhankelijk van de vraag kan ik een offerte maken

Gespreksgroepen
Lotgenotengroep verlies van partner door overlijden.
Mocht u belangstelling hebben voor een gespreksgroep dan kunt u hiernaar informeren, telefonisch of via de mail.

Voor informatie en kosten over de PPEP4ALL groep, zie de informatie onder PPEP4ALL.

Vergoedingen

Zorgverzekeraar
Het is raadzaam vooraf bij je zorgverzekeraar na te vragen of je voor vergoeding in aanmerking komt. Dit is bij de meeste zorgverzekeraars het geval als je aanvullend verzekerd bent. De begeleiding valt onder Complementaire en aanvullende zorg, psychosociale begeleiding.
Kijk ook op de site van de NFG, NFG Vergoedingen

PersoonsGebonden Budget (PGB)
Als je een PGB hebt, kun je zelf de begeleiding inkopen.

Voorwaarden

  • Betaling na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Indien je niet binnen 24 uur voorafgaand aan je afspraak, de afspraak annuleert ben je het volledige bedrag voor het consult verschuldigd.

Lianne Voncken

Begeleiding bij Rouw, Verlies en Trauma.

Neem vrijblijvend contact met me op of stuur een berichtje.

Bel: 0493 845 717
E-mail: info@liannevoncken.nl