Praktische informatie

Ik ben geregistreerd bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) onder registratienummer 5804017472, bij de vakgroep Psychosociaal Maatschappelijk werk ( VPMW) 

 

Tevens ben ik ingeschreven in het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) onder registratienummer 810213R.

 

 

Lid van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk ( BPSW)

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant, nummer 55211895

Ik werk volgens de beroepscodes van bovengenoemde verenigingen. Dit houdt o.a. in dat ik zonder toestemming van betrokkene geen informatie aan derden verstrek.

Klachtenprocedure:

Wanneer je een klacht hebt over de behandeling of begeleiding dan is er ruimte om deze te bespreken. Als we er samen niet uitkomen is een procedure via de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) mogelijk. Ik heb er voor gekozen de klachtenafhandeling via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) te laten verlopen. Meer informatie hierover vind je op de webpagina van de NFG:  de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Waarneming:

Tijdens langere afwezigheid laat ik via mijn antwoordapparaat weten welke verliesbegeleider mij vervangt.

 

Bij het opstellen van de tekst van deze website heb ik gebruik gemaakt van H de Mönnink, Verlieskunde, 2008

Lianne Voncken

Begeleiding bij Rouw, Verlies en Trauma.

Neem vrijblijvend contact met me op of stuur een berichtje.

Bel: 0493 845 717
E-mail: info@liannevoncken.nl