Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden:

1.Een afspraak met de therapeut dient bij verhindering van de cliënt 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.

2.De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen 14 dagen na datum betaald te zijn.

3.Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim.

4.Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

5.Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening gebracht mag worden.

6.Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt.

 

Lianne Voncken

Begeleiding bij Rouw, Verlies en Trauma.

Neem vrijblijvend contact met me op of stuur een berichtje.

Bel: 0493 845 717
E-mail: info@liannevoncken.nl